Derfor trenger du takrenner og nedløp på ditt hus!

Det er en grunn til at hustak ikke er flate, nemlig at vann og snø skal renne av uten å skade huset. For å unngå at vann faller rett ned når det sklir ned fra et tak, har man takrenner som skal samle opp vannet og lede det dit man vil at det skal falle. Vannet går da gjennom nedløpet før det treffer bakken. Det er veldig viktig at huset er utstyrt med riktige typer takrenner og nedløp, da noen områder er mer utsatt for regn enn andre, slik at man unngår skade på huset og vedlikeholder det best mulig.

drains_2.10995655_stdEn blikkenslager vil hjelpe deg med å finne riktig utstyr og samtidig montere takrenner og nedløp, slik at alt fungerer som det skal. Det er ikke bare montering som er viktig, men også vedlikehold av slikt utstyr. Hver høst faller alle bladene fra trærne, noe som fører til mye løv på bakken. Men løvet samler seg også i takrenner, og dette kan føre til at de blir tette, og dermed ikke fungerer til sitt formål. På grunn av dette må man hver senhøst, eller om våren, rense alle takrennene for løv og annen skitt, slik at de igjen kan bli rene og føre vannet dit det skal.

Det er viktig at dette gjøres hvert år, og det er en jobb man enkelt kan gjøre på egenhånd med hjelp av en stige. Dersom man opplever skade eller ødeleggelse på takrennene eller nedløpet, kan man enkelt bytte ut deler slik at utstyret igjen blir komplett. Slike jobber kan men enkelt utføre alene, og det bør være en del av det rutinemessige vedlikeholdet av alle hus. Det er viktig å se til at huset er i god stand til enhver tid, og det kreves ikke mye energi eller tid for å gå gjennom og rense sine takrenner og nedløp.

About The Author